Back

Harana

Harana

Bakit “Harana”? Ang Harana ay isang uri ng pang-liligaw ng isang binata para sa kanyang nililiyah na dalaga. Ang eksibit na ito ay usang uri rin ng panliligaw sa pamamagitan ng sining-biswal. Isang panliligaw na walang himig, isang “frozen music” na ang nag-uusap ay puso sa puso, damdamin sa damdamin. Ang mga painting na ito ay nanliligaw, umaawit, nag-susumamo para sa ating kalikasan na bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Ating pag yamanin, alagaan, at mahalin ang biyayang galing sa ating Panginoon.

www.artloungemanila.com

Time & Location

Art Lounge Manila

10 - 19 February 2023

Art Lounge Manila - Molito